CTR — Click Through Rate (míra prokliku) — označení poměru mezi počtem zobrazení reklamy a počtem kliknutí na tuto reklamu. CRT se uvádí v procentech a ukazuje přibližnou efektivitu reklamy.

 
Kontakt
Čeština