Telefon: +420 602 186 040
FB_logo FB_logo

Affiliate marketing

Affiliate, neboli partnerský provizní systém funguje na principu propagace produktu firmy prostřednictvím webových stránek affiliate partnerů. Výše provize se pohybuje kolem 10-30 %.

Banner

Reklamní prvek, obvykle animovaný proužek, jehož úkolem je přilákat klienta na webové stránky inzerenta.

Cookies

Cookies jsou krátké textové soubory, které webový server posílá prohlížeči. Ten je pak ukládá na počítači uživatele. 

CPC

CPC — Cost Per Click (cena za proklik) — jeden ze způsobů platby za reklamu v internetovém marketingu.

CTA

CTA — Call To Action (výzva k akci) — impuls pro návštěvníka webových stránek k nákupu zboží nebo objednání služeb. 

CTR

CTR — Click Through Rate (míra prokliku) — označení poměru mezi počtem zobrazení reklamy a počtem kliknutí na tuto reklamu. CRT se uvádí v procentech.

Facebook Ads

Facebook Ads je reklamní platforma sociální sítě Facebook. Nejpoužívanější platební modely jsou PPC (platba za proklik) a CPM (platba za zobrazení). 

Google AdWords

Google AdWords je reklamní platforma společnosti Google, která umožňuje inzerentům nakoupit vysoce cílenou reklamu. Inzerenti platí cenu za proklik.

 Google Analytics

Google Analytics je webová analytická aplikace od Googlu, která slouží k měření statistik návštěvnosti internetových stránek. Pomocí Google Analytics zjistíte, které marketingové akce jsou efektivní.

Inbound marketing

Inbound marketing je soubor aktivit založený na tzv. pull strategii, kdy zákazník aktivně hledá řešení svého problému. Tím, že publikujete přínosný obsah k jeho problému, vzbudíte zájem o vaše produkty/služby.

Konverzní poměr

Konverzní poměr v on-line marketingu znamená procentuální vyjádření počtu lidí, kteří provedli námi požadovanou akci (např. dali svůj e-mail, odeslali objednávku). 

Landing page

Landing page je označení pro cílovou webovou stránku, která se zobrazí jako reakce po kliknutí na reklamu. 

Linkbuilding

Linkbuilding  znamená budování zpětných odkazů. Jedná se o činnost dlouhodobou, která je důležitá pro SEO.

Long Tail

Long Tail (dlouhý ocas) je termín označující víceslovná spojení hledaná ve vyhledávačích. Mají menší konkurenci, ale mohou být zdrojem vyšší návštěvnosti než frekventovanější obecná slova.

Microsite

Microsite je speciální webová prezentace obvykle menšího rozsahu a s omezenou délkou trvání. Slouží jako podpora marketingové komunikace produktu nebo služby.

Newsletter

Newsletter je e-mail, který pravidelně dostáváte do své schránky. Obsahuje kombinaci užitečných a zajímavých informací včetně reklamy. K jeho zasílání musíte dát souhlas – obvykle tak učiníte tím, že poskytnete svůj e-mail.

 

Optimalizace pro vyhledávače

Optimalizace pro vyhledávače (SEO - Search Engine Optimization) je soubor faktorů ovlivňujících, jak dobře se určitá internetová stránka umisťuje ve výsledcích vyhledávání. 

PageRank

PageRank je číselná hodnota, která vyjadřuje, jak určitou webovou stránku hodnotí vyhledávače. Jedná se o vyjádření důležitosti a kvality stránek.

PPC reklama

PPC — Pay Per Click (platba za proklik) — označuje platební model výkonové reklamy, kdy se platí za prokliknutí z reklamy na určitou webovou stránku. 

Pull marketing

Pull marketing je definován jako marketingová strategie, v níž je hlavním aktérem zákazník hledající řešení svého problému. 

QR kód

QR kód (neboli 2D kód) slouží k rychlému přenosu informací do mobilního telefonu. Funguje na stejném principu jako čárový kód. 

Rankbrain

Rankbrain je tzv. umělá inteligence od Googlu. Je to počítačový algoritmus, který se snaží odhalit, jak uživatelé v danou chvíli přemýšlí a co hledají. Na základě získaných informací pak zlepšuje relevanci výsledků vyhledávání. 

Remarketing

Remarketing znamená cílení reklamních kampaní na uživatele, kteří již v minulosti navštívili určité webové stránky. 

ROI

ROI — Return Of Investments (návratnost investic) — ukazatel poměru mezi penězi vydělanými a investovanými. Vyjadřuje zisk z investované částky, uvádí se v procentech.  Výpočet: ROI (%) = výnosy / investice * 100

SEM

SEM — Search Engine Marketing (marketing ve vyhledávačích) – většinou se jedná o nákup placených odkazů obvykle doplněný o vhodný PPC model.

SEO

SEO — Search Engine Optimization (optimalizace pro vyhledávače) – systém tvorby webových stránek takovým způsobem, aby vyhledávače umístily dané webové stránky na co nejlepší pozici.

Sklik

Sklik je reklamní platforma společnosti Seznam.cz, která umožňuje inzerentům nakoupit vysoce cílenou reklamu. Inzerenti platí cenu za proklik.

Skóre kvality

Skóre kvality v PPC systému Google AdWords představuje odhad relevance reklam, klíčových slov a vstupní stránky pro uživatele, kterému se reklama právě zobrazila. Čím je skóre vyšší, tím lépe.

Virální marketing

Virální marketing je marketingová technika, která šíří komerční obsah na sociálních sítích. Je to plánovaná aktivita, jejíž alfou a omegou je vytvořit nápaditou kreativu, kterou budou uživatelé internetu sami dále šířit.

Webový prohlížeč

Webový prohlížeč je program, který umožňuje uživatelům internetu přístup na www ( world wide web) čili na internet.

Widget

Widget je malá internetová aplikace, kterou si uživatelé mohou sami vkládat na své webové stránky. Tímto způsobem můžete rozšířit funkce webových stránek.