Cílem reklamy na internetu je využívání internetových technologií k doručování reklamy relevantní cílové skupině internetových uživatelů.

 
Kontakt
Čeština