Největší český internetový vyhledávač Seznam.cz umožňuje zacílení reklamy na platformě Sklik, a to buď ve vyhledávací síti Seznamu a jeho partnerů na základě klíčových slov nebo v obsahové síti, kde mohou firmy cílit svoji reklamu na internetu na základě kombinace klíčových slov, demografie, zájmů uživatelů či cílit na konkrétní weby či jejich skupiny, pokud jsou „otevřené reklamě“.

Pomáháme eshopům a firmám
řídit jejich internetové aktivity.
Vyberte si naši digitální agenturu!

Kontakt
Čeština