ROI — Return Of Investments (návratnost investic) — ukazatel poměru mezi penězi vydělanými a investovanými. Vyjadřuje zisk z investované částky, uvádí se v procentech. Výpočet: ROI (%) = výnosy / investice * 100

Pomáháme eshopům a firmám
řídit jejich internetové aktivity.
Vyberte si naši digitální agenturu!

Kontakt
Čeština