ROI — Return Of Investments (návratnost investic) — ukazatel poměru mezi penězi vydělanými a investovanými. Vyjadřuje zisk z investované částky, uvádí se v procentech. Výpočet: ROI (%) = výnosy / investice * 100

 
Kontakt
Čeština