Skóre kvality v PPC systému Google AdWords představuje odhad relevance reklam, klíčových slov a vstupní stránky pro uživatele, kterému se reklama právě zobrazila. Čím je skóre vyšší, tím lépe.

 
Kontakt
Čeština