CTA — Call To Action (výzva k akci) — impuls pro návštěvníka webových stránek k nákupu zboží nebo objednání služeb.

 
Kontakt
Čeština