Reklamy na Facebooku fungují na principu aukce a inzerenti platí tehdy, když se jejich reklama buď zobrazí, nebo na ní někdo klikne, či provede určitou akci. (např. reakce na událost).

Pomáháme eshopům a firmám
řídit jejich internetové aktivity.
Vyberte si naši digitální agenturu!

Kontakt
Čeština