Reklamy na Facebooku fungují na principu aukce a inzerenti platí tehdy, když se jejich reklama buď zobrazí, nebo na ní někdo klikne, či provede určitou akci. (např. reakce na událost).

 
Kontakt
Čeština